Ημέρα: 5 Οκτωβρίου 2020

Πρόγραμμα αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων για το διάστημα 12-24 Οκτωβρίου 2020

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Απορριμμάτων και Στόλου κ. Στάθης Τοπαλίδης στο πλαίσιο της καλλίτερης ενημέρωσης των δημοτών δημοσιοποιεί…