Ο Δήμος Αχαρνών και η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗΦΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Αθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο παρακάτω έγγραφο.

Νέο logo ΔΗΦΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ  (Ν.Π.Δ.Δ.) Διεύθυνση Υπηρεσιών Υποστήριξης Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού Αγ.Τριάδος 39, Αχαρνές ,Τ.Κ.13674                                   Συντάκτης: Δ.Γλυνού Τηλ.: 2102477900, 2102406630                                                                 E-mail: npdd.11@gmail.com Site:  www.difa.gr                                         Αχαρνές, 28/09/2020 Αριθ. Πρωτ.: 3585

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2020-2021».

Η «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αχαρνών

Έχοντας υπόψη:

 1. Το υπ΄ αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔOΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/190894/5880/585/29-04-2020 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού-«Αποστολή αιτημάτων για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (ΕΑγΟ) , περιόδου 2020-2021 » .
 2. Την υπ΄αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 461/Β/14-02-2020)» «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) » της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
 3. Την υπ΄αριθμ.49/28-05-2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» περί Προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου περιόδου 2020-2021, διάρκειας όχι μεγαλύτερης των οκτώ μηνών για τα προγράμματα Άθλησης Για Όλους .
 4. Το άρθρο 29 του Ν.4151/2013 (ΦΕΚ 103/ τ.Α΄/29-04-2013).
 5. Την «’Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2020 – 2021 », όσον αφορά την Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών ΝΠΔΔ του Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔOΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/459462/14576/1116/31-08-2020 (ΦΕΚ 3615 /31.08.2020,  τεύχος Β’).
 6. Την «Έγκριση Γενικά Δομημένα Μεγάλης Διάρκειας Π.Α.γ.Ο περιόδου 2020 – 2021» με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484043/15340/1164/08-09-2020
 7. Την «Έγκριση Ειδικά Δομημένα Μεγάλης Διάρκειας Π.Α.γ.Ο περιόδου 2020 – 2021» με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484126/15343/1165/08-09-2020
 8. Την υπ΄αριθμ.77/10-09-2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών».
 9. Βεβαίωση Πιστοποίησης Καταλληλότητας Υλοποίησης ΠΑγΟ και ΕΑγΟ.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη είκοσι (20) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021, για τις εξής ειδικότητες:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΤΟΜΑ  ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
01ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ2Έως 8 μήνες  Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα Καλαθοσφαίριση.
02ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1Έως 8 μήνες  Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα Πάλη.
03ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ3Έως 8 μήνες  Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής &  Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα Ποδόσφαιρο.
04ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ5Έως 8 μήνες  Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής &  Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα Ρυθμική Γυμναστική .
05ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1Έως 8 μήνες  Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα Αντισφαίριση.
06ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ2Έως 8 μήνες  Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης  Φυσικής Αγωγής &  Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα Παραδοσιακούς Χορούς.
07ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ2Έως 8 μήνες  Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής &  Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα Tae Kwon Do .  
08ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1Έως 8 μήνες  Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής &  Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα Κλασικός Αθλητισμός  .
09ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1Έως 8 μήνες  Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής &  Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα Μουσικοκινητική Αγωγή.
10ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1Έως 8 μήνες  Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής &  Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα Πετοσφαίριση .
11ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  1Έως 8 μήνες  Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής &  Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα Ειδική Αγωγή.
 ΣΥΝΟΛΟ20  
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από  23 έως 60 ετών.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο ΠΕ Φυσικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πτυχίο αλλοδαπής αντίστοιχης σχολής και με την ανάλογη ειδικότητα που ζητείται.
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση ,δικαστική αντίληψη και απαγόρευση ,κ.λ.π.)

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση – έντυπο με κριτήρια επιλογής
 2. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, ή επιμόρφωση µέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι:  τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή.
 4. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή  ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.
 5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
 8.  Έγγραφα που να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα  (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την   Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία μπορούν να αποτελέσουν κριτήριο επιλογής.
 9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου  ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 10. Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή αθλήματος (ων) (όπου κρίνεται εκ του εξειδικευμένου προγράμματος και της προκήρυξης αναγκαία προϋπόθεση)

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων θα  γίνει  σύµφωνα  µε την Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ461/Β/14-02-2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) » της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Τυπικά προσόντα:

Βασικό πτυχίο :βαθμός πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δυο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1).

Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών master: 1 μονάδα –διδακτορικό : 2 μονάδες)

Επισημαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δυο κατηγορίες μεταπτυχιακών και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθμολόγησή τους.

Εμπειρία:

Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους που αποκτήθηκε στη χρονική περίοδο των τελευταίων ενενήντα έξι (96) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της  προκήρυξης από την πρόσφατη προς την παλαιότερη.

Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται κλιμακωτά ως εξής:

Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης και προγενέστερα (από την πρόσφατη προς την παλαιότερη) των μηνών

  1-24 μηνών0,8 μονάδεςΠολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που ανα- φέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματο- ποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συ- γκεκριμένο χρονικό διάστημα.
25 – 48 μηνών0,6 μονάδεςΠολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που ανα- φέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματο- ποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συ- γκεκριμένο χρονικό διάστημα.
49 – 72 μηνών0,5 μονάδεςΠολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που ανα- φέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματο- ποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συ- γκεκριμένο χρονικό διάστημα.
73 – 96 μηνών0,2 μονάδεςΠολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που ανα- φέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματο- ποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συ- γκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια:

Πολυτεκνία: ( βαθμολογείται με 2 μονάδες)

Ανήλικα τέκνα ( 0,3 μονάδες για τα δυο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο)

Μονογονεική οικογένεια : ( 0,5 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του ). Βαθμολογείται ο

υποψήφιος που αποδεδειγμένα έχει την γονική μέριμνα.

Επισημαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθμολόγησή τους.

Λοιπά απαιτούμενα προσόντα

Κύρια κατηγορία ειδίκευσης : 1,5  μονάδες

Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης : 1 μονάδα

Άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή: 0,5 μονάδα.

Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Γ.Γ.Α.: 0,5 μονάδα ανά σεμινάριο και μέχρι δύο σεμινάρια στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας.

Σημείωση: α)Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθούν υπόψη : ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).

β) Μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από το φορέα οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο κατάστημα του φορέα εντός 5 εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης επιτυχόντα. 

Όροι Απασχόλησης

Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των επιλεγέντων προσώπων θα καθοριστεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά , σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα οι προσληφθέντες Π.Φ.Α. είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και τους κανονισμούς της σύμβασης εργασίας καθώς και τα προγράμματα που θα συντάξουν οι αρμόδιοι όσον αφορά στην κάλυψη ωρών και το είδος των προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν , παρέχοντας στο ΝΠΔΔ το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα μοριοδότησης σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια προγράμματα.

Όσοι τελικά επιλεγούν να εργαστούν στα προγράμματα θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με ωριαία αποζημίωση που θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις κείμενες διατάξεις.

Στα Π.Α.γ.Ο. προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α. με δικαίωμα να εργαστούν ως τη συμπλήρωση του αριθμού των 30 ωρών την εβδομάδα σε έναν ή περισσότερους φορείς.

Επιλογή -Ανάρτηση                  πινάκων – Ενστάσεις

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε µε την υπ’ αρ. 77/10-09-2020  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών » . Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών (Αγίας Τριάδος 39, Αχαρνές) και στην επίσημη ιστοσελίδα της www.difa.gr. Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλουν ενστάσεις,  μέσα  σε  αποκλειστική  προθεσμία  δέκα (10) εργάσιμων ημερών  στα  γραφεία  της  Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών (Αγίας Τριάδος 39, Αχαρνές) από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Προθεσμία       και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την επίσημη ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» (www.difa.gr) και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών (www.acharnes.gr ) και να  υποβάλλουν  αίτηση συμμετοχής καταθέτοντας όλα τα δικαιολογητικά τους , στα  γραφεία του ΝΠΔΔ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» (Διεύθυνση: Αγ.Τριάδος 39, Αχαρνές), τηλέφωνο επικοινωνίας: 2167005271, από 01/10/2020 και για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες έως και  την 14/10/2020, κατά τις ώρες 11:00 – 13:00.

Περίληψη της παρούσας  δημοσιεύεται  σε  δύο (2)  ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού Αττικής, στον  Πίνακα  Ανακοινώσεων  του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών», στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Αχαρνών , στην επίσημη ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» (www.difa.gr) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών (www.acharnes.gr ).

Η Πρόεδρος του

του Ν.Π.Δ.Δ.

“Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”

Ζαχαριάδη Αγγελική

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *