//Αφού όλα τα κόμματα της βουλής είναι αυστηρώς αρχηγικά, τί δημοκρατία περιμένουμε;

Αφού όλα τα κόμματα της βουλής είναι αυστηρώς αρχηγικά, τί δημοκρατία περιμένουμε;