//Η κατάληψη ιδιωτικού ή δημοσίου χώρου διώκεται με βάση τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας; Λειτουργεί το κράτος ή όχι;

Η κατάληψη ιδιωτικού ή δημοσίου χώρου διώκεται με βάση τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας; Λειτουργεί το κράτος ή όχι;