//Αυτό που σκοπεύουν να εισάγουν μέσα μας θα είναι το χειρότερο εμβόλιο απ’ όλα

Αυτό που σκοπεύουν να εισάγουν μέσα μας θα είναι το χειρότερο εμβόλιο απ’ όλα

Dr. Roberto Petrella