Ο Δήμος Αχαρνών ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δώδεκα (112) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αχαρνών.

Συγκεκριμένα πρόκειται για ΥΕ Καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων εκ των οποίων 87 μερικής απασχόλησης και 25 πλήρους απασχόλησης, που θα καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με αριθμό ανακοίνωσης 31822-8-2020 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: info@acharnes.gr.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες μέρες και αρχίζει από την επόμενη μέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης, ήτοι από την Παρασκευή 21/8/2020 έως και την Τρίτη 25/8/2020 και ώρα 23:59 μ.μ. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

Βρείτε στα σχετικά αρχεία

  • Την Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού
  • Την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
  • Το Παράρτημα ΙΙ με τις οδηγίες και τα δικαιολογητικά

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *