//Μίσθωση νέων ακινήτων για τη στέγαση του 3ου, 21ου και 17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών

Μίσθωση νέων ακινήτων για τη στέγαση του 3ου, 21ου και 17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών

Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας μίσθωση νέου ακινήτου για τη στέγαση του 21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4674/11-3-2020. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται μέχρι και τις 7/8/2020 ημέρα Παρασκευή, στο πρωτόκολλο του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου θα υπάρχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εκτός του φακέλου η αίτηση του ενδιαφερόμενου με την σημείωση για την μίσθωση του 21ου νηπιαγωγείου ή 3ου νηπιαγωγείου ή 17ου νηπιαγωγείου. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αθ. 1ος όροφος), τηλ. 213-2072361 & 367 ώρες 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.