//Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στον Κόκκινο Μύλο Αχαρνών

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στον Κόκκινο Μύλο Αχαρνών

Προκήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στον Κόκκινο Μύλο Αχαρνών για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου. Πληροφορίες για την παρούσα διακήρυξη παρέχονται από: Την Οικονομική Υπηρεσία/ Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου & Απαλλοτριώσεων του Δήμου Αχαρνών, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση: Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα, Τηλέφωνο: 213 2072361-367