//Το κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών στην Ελλάδα ως δείγμα του σημερινού πολιτισμού μας

Το κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών στην Ελλάδα ως δείγμα του σημερινού πολιτισμού μας

Μεταξύ μας αλλά αυτή η κατάντια δεν είναι έργο των κακών ή καλών λαθρο, είναι η παρακμή μιας κοινωνίας που δεν δίνει πια καμία αξία στα γράμματα και τις τέχνες της.